תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים

בקשה ועדה מקומית 04.0532.0

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים
מספר: 04.0532.0
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת 2 קומות מעל בניין חד קומתי קיים, המשמש בחלקו למגורים ובחלקו למסחר. במסגרת הבקשה מוצעות להוספה 2 יח"ד - יח"ד אחת בכל קומה.
הגישה ליח"ד הינה דרך מדרגות פנימיות, המתחילות מקומת הכניסה במפלס 0.00+-.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחסד לאברהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30063חלק175
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601505/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601624/10/2006