תוספת 2 קומות ליצירת 4 יח"ד חדשות - שכ' שועפט

תוכנית 8958

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 2 קומות ליצירת 4 יח"ד חדשות - שכ' שועפט
מספר: 8958
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספות בניה לבנין הקיים בשטח בהתאם לנספח הבינוי:
1. קביעת בינוי לתוספת 2 קומות חדשות לבנין בהתאם לנספח הבינוי לשם תוספת 4 יח"ד חדשות.
2. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת המרתף.
3. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת הקרקע להרחבת יח"ד קיימת.
4. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומה א' להרחבת יח"ד קיימת.
ג. קביעת קוי בנין מירביים לתוספות הבניה כאמור.
ד. הגדלת מספר קומות מירבי משלוש קומות לארבע קומות . (קיימות בפועל 2 קומות ) מעל קומת המרתף.
ה. הגדלת שטחי הבניה המירביים בשטח וקביעתם ל- 1389 מ"ר מתוכם 1224 מ"ר שטחים עיקריים.
ו. הגדלת מס' יח"ד מירבי בשטח התכנית מ- 6 יח"ד ל- 8 יח"ד.
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ח. קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
ט. קביעת הוראות בגין ביצוע חניה פרטית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשעפט

תיאור המיקום:
שכ' שועפט,
שטח בין קואורדינטות רוחב 635/490 - 635/530
לבין קואורדינטות אורך 222/300 - 222/340
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30550חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3456/ אשכונת שועפט - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5027. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/02/2004
קבלת תכנית06/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601227/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200500929/05/2005