תוספת 2 קומות מעל 3 קומות קיימות , תוספת 2 יח"ד רח' לינקולן 7

תוכנית 11707

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 2 קומות מעל 3 קומות קיימות , תוספת 2 יח"ד רח' לינקולן 7
מספר: 11707
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 2 קומות מגורים מעל 3 קומות - תוספת 2 יח"ד .
סגירה אחידה של מעקות המרפסות.

עיקרי ההוראות:
-התווית - הרחבת דרך משטח המגרש.
-תוספת גובה - שתי קומות לבנין הקיים.
-תוספת 2 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםלינקולן

תיאור המיקום:
שכונת רחביה,

קואורדינטה Y מערב מזרח 220/880
קואורדינטה X דרום צפון 631/360
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30028חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5021. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות15/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3630. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2007
קבלת תכנית29/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200900215/01/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200701909/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה