תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה

תוכנית 6/ 03/ 192/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
מספר: 6/ 03/ 192/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת אזור המגורים במושב ע"י תוספת של 17 מגרשים לבניית יחידות דיור חד משפחתיות.
2. שינוי ייעוד מ"שטח למבנ"צ" ל"מגורים א'" לצורך תוספת יחידות הדיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה

תיאור המיקום:
מקום: מושב שדה משה- מועצה אזורית לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34109חלק83, 87, 100, 102-103
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192/ 2מושב שדה משה - תוספת יחידות דיורשינוי
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים31/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 730. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו22/10/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4317. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2003
קבלת תכנית18/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900927/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800407/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700101/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200601106/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600824/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600524/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600403/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501131/10/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47415/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים28020/10/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27921/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17121/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300530/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300619/05/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית