תוספת 26 יחידות קהילתיות במושב נועם

תוכנית 6/ 03/ 114/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 26 יחידות קהילתיות במושב נועם
מספר: 6/ 03/ 114/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירנעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2961חלק27-28, 38-40, 46-4726, 41, 48, 62-63
2968חלק8, 31-3450
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2435. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 231. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/09/2001
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2001
קבלת תכנית23/03/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/12/2000