תוספת 3 יח"ד לבניין קיים+לגיטימציה, סה"כ 5 יח"ד, מכלת וחנות רהיטים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 022/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת 3 יח"ד לבניין קיים+לגיטימציה, סה"כ 5 יח"ד, מכלת וחנות רהיטים
מספר: 022/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 3 יח"ד לבניין קיים+לגיטימציה לשינויים, סה"כ 5 יח"ד, מכולת וחנות רהיטים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15411חלק19
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014820/03/2012