תוספת 33 יח"ד מ-162 יח"ד ל-195 יח"ד,שינוי בינוי

תוכנית אל/ 195/ 2/ ט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 33 יח"ד מ-162 יח"ד ל-195 יח"ד,שינוי בינוי
מספר: אל/ 195/ 2/ ט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 33 יח"ד מ-162 יח"ד ל-195 יח"ד.
ב. תוספת 350 מ"ר שטח בניה מירבי
מ-17010 מ"ר ל-17360 מ"ר.
ג. שינוי בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5458חלק2-5, 8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2/ אאלעד.שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ גשינוי הוראות תכנון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2772. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/10/2001תאריך פרסום: 16/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5023. עמוד: 124. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/10/2000
קבלת תכנית16/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200300212/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200200917/03/2002