תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.

תוכנית בר/ 138/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.
מספר: בר/ 138/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 70 יח"ד במסגרת הרחבת הישוב (%115.)
ב. הפשרת קרקע חקלאית.
ג. התווית דרכים.
ד. הקצאת קרקע לצרכי ציבור.
ה. שינוי מספרי המגרשים.
ו. קביעת זיקת הנאה לציבור בש.צ.פ.
ז. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ח. הסדרת הקמת חדרי אירוח באזור מגורים א'1.
ט. הסדרת תנאים להקמת בריכות שחיה באזור מגורים א'1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה

תיאור המיקום:
ישוב: בית חלקיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4725חלק2-16
4726חלק2-61
4728חלק2-53
4729חלק2-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2000תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904. עמוד: 4309. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2892. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/10/1999
קבלת תכנית18/07/1999