תוספת 90 יח' דיור - מושב תלמים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 90 יח' דיור - מושב תלמים
מספר: 6/ 02/ 234/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב תלמים על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישתלמים

תיאור המיקום:
ישוב: תלמים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2113חלק121, 138
2114חלק
2115חלק
2117חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1648. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3821. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1995
קבלת תכנית01/12/1994