תורקמן אדם, גידור מגרש ומחסן עץ, איבטין

בקשה ועדה מקומית 140/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תורקמן אדם, גידור מגרש ומחסן עץ, איבטין
מספר: 140/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
גידור המגרש, יישור במגרש בכורכר והקמת מחסן עץ (קרואן נייד).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןאבטין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10393חלק8
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200601922/11/2006