תחום בניה - דחי

תוכנית ג/ 474 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחום בניה - דחי
מספר: ג/ 474 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי הבניה בשטח הכפר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17230חלק
17235חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1965תאריך פרסום: 22/07/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1199. עמוד: 2375. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון באישור תכנית08/03/1965
פרסום להפקדה ברשומות02/10/1964תאריך פרסום: 02/10/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1116. עמוד: 83. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון בהפקדה31/05/1961
קבלת תכנית31/05/1961