תחום בנייה נאעורה

תוכנית ג/ 486 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחום בנייה נאעורה
מספר: ג/ 486 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי הבניה בשטח הכפר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1966תאריך פרסום: 08/12/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1320. עמוד: 469. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון באישור תכנית26/09/1966
פרסום להפקדה ברשומות02/10/1964תאריך פרסום: 02/10/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1116. עמוד: 81. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון בהפקדה31/05/1961
קבלת תכנית08/05/1961