תחנה מרכזית צפת משרדים ומסחר

בקשה ועדה מקומית 69/ 13052

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנה מרכזית צפת משרדים ומסחר
מספר: 69/ 13052
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנה מרכזית מסוף נוסעים משרדים ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13052חלק47-48, 55, 69
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201511/12/2002