תחנות כח עד 250 מגוואט

תוכנית תמא/ 10/ ד/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תחנות כח עד 250 מגוואט
מספר: תמא/ 10/ ד/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית12/10/2008תאריך ישיבה: 12/10/2008. מס' ישיבה: 4162. מס' ישיבה: 4162.
פרסום לאישור ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 58. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה05/08/2008
התקבלו הערות / תגובות31/03/2008
החלטה בדיון בולחוף27/02/2008
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1639. שנה עברית: התשסח .
העברה להערות / תגובות12/12/2007
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א13/11/2007
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות13/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49805/08/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37029/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800331/03/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73924/03/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200800304/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3627/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200800725/02/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200800412/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800121/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף3809/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48913/11/2007