תחנות תדלוק בדרגה ב'

תוכנית ג/ 12702

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנות תדלוק בדרגה ב'
מספר: ג/ 12702
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע שינוי יעוד קרקע משטח חלקאי לשטח המיועד לתחנת תדלוק מדרגה ב' בגוש מס' 18566 ח"ח מס' 63.
2. לקבוע הוראות בינוי והסדרי תנועה להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2001
קבלת תכנית23/08/2001