תחנת דלק + מסחר - אעבלין

תוכנית ג/ 11210

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק + מסחר - אעבלין
מספר: ג/ 11210
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כנית מיועדת לשנות את יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת
דלוק דרגה "ב" ולשטח מסחרי ת
ת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12201חלק104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/10/1999
קבלת תכנית07/03/1999