תחנת דלק אזור תעשיה סולם צור

תוכנית ג/ 1490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק אזור תעשיה סולם צור
מספר: ג/ 1490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18289חלק46, 49
18290חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1973תאריך פרסום: 22/11/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1962. עמוד: 271. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1972
קבלת תכנית14/10/1971