תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ ארז

תוכנית 7/ 02/ 303/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ ארז
מספר: 7/ 02/ 303/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבארז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1130חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2005
קבלת תכנית25/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005