תחנת דלק בדרך 25 חירבת מזבח

תוכנית 11/ 02/ 221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק בדרך 25 חירבת מזבח
מספר: 11/ 02/ 221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת דלק ושרותי דרך
ע"י שינוי ביעוד הקרקע, חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרום

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100151/2 חלק מחלקה: 1

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
קבלת תכנית12/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500701/08/2005