תחנת דלק בכניסה לנתיבות - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק בכניסה לנתיבות - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מגבלות לאזור מסחרי קיים כולל תחנת דלק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1982תאריך פרסום: 16/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2874. עמוד: 406. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1982
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1982תאריך פרסום: 05/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2840. עמוד: 2597. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1982. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1982. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1982
קבלת תכנית16/11/1981