תחנת דלק בקיבוץ צאלים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק בקיבוץ צאלים
מספר: 7/ 02/ 302/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק
ושרותי דרך ואזור מסחרי, ע"י קביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים

תיאור המיקום:
ישוב: צאלים
גוש: 1 / 100293 (חלק), 100200 (חלק)
1 / 100199 (חלק) חלקה 2

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
קבלת תכנית14/12/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005