תחנת דלק בשקמים

תוכנית 6/ 03/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק בשקמים
מספר: 6/ 03/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש של 3 דונם בשטח חקלאי קיים למגרש מיוחד לתחנת תדלוק ומזנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1976
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1976תאריך פרסום: 15/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2236. עמוד: 2153. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית15/07/1976
פרסום לאישור ברשומות15/07/1976תאריך פרסום: 15/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2236. עמוד: 2153. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/1976תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1976. עיתון: ידיעות אחרונות.