תחנת דלק בתל-שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק בתל-שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטח לשרותי דרך
(תחנת תדלוק) ע"י שינוי ביעוד הקרקע איחוד מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
גוש: 100059 (לא מוסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק1
100059חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4267. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות02/02/1999תאריך פרסום: 02/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4726. עמוד: 1772. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/09/1998
קבלת תכנית14/12/1997