תחנת דלק הכוללת חנות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 092/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תחנת דלק הכוללת חנות
מספר: 092/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת דלק הכוללת חנות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002901/06/2010