תחנת דלק ומסחר:

תוכנית ג/ 13826

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק ומסחר:
מספר: ג/ 13826
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הבינוי וזכויות הבניה בשטח המיועד לשירותי דרך על פי תכנית המתאר לבנית תחנת דלק מסוג א'.
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח והוצאת היתרים.
הסדרת דרך שירות בתוואי דרך 754.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק1-6, 8-9, 31-33, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2416. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2005. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית22/11/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3812. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003
קבלת תכנית09/03/2003