תחנת דלק ושרותי דרך - חוות יזרעם

תוכנית 7/ 03/ 396/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק ושרותי דרך - חוות יזרעם
מספר: 7/ 03/ 396/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק על ידי איחוד וחלוקה
ושינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב

תיאור המיקום:
חוות יזרעם - על כביש מספר 25 מצידו הדרומי מול מוב תקומה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100278חלק1-2, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 396חוות הזרע עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית20/06/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004