תחנת דלק חוות הירשברג.

תוכנית 6/ 02/ 263

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק חוות הירשברג.
מספר: 6/ 02/ 263
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים
בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
ישוב: לכיש
חוות הרשברג
גוש: 3101 ח"ח 13

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3101חלק11, 47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2001
קבלת תכנית05/01/1999