תחנת דלק כביש מס' 40

תוכנית 7/ 02/ 305/ 36/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק כביש מס' 40
מספר: 7/ 02/ 305/ 36/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת דלק ושרותי רכב
ע"י שינוי ביעוד הקרקע, חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת זכויות, הנחיות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום התכנית

גושים / חלקות:

גוש: 100227/5 חלקי חלקות: 10, 19

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2005
קבלת תכנית03/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500910/10/2005