תחנת דלק ליד צומת ציחור - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 115/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק ליד צומת ציחור - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 115/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד הקרקע להקמת תחנת תדלוק עם כל השירותים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39095חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/1982תאריך פרסום: 07/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2855. עמוד: 46. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/1982תאריך פרסום בעיתון: 23/09/1982. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/1982. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1982
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2792. עמוד: 1374. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1982.
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1982
קבלת תכנית04/01/1982