תחנת דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר

תוכנית בר/ 260/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר
מספר: בר/ 260/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ניוד שטחי בניה עיקריים מגגון אי המשאבות לצרכי חנות התחנה וזאת בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62 א (א) (6)

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטח חנות התחנה מ- 32.5 מ"ר עד 130 מ"ר עפ"י תמ"א/18 לתחנת דלק מדרגה ב', וזאת במסגרת השטח הכולל המותר לבניה למטרות עיקריות ובאותו יעוד קרקע, ומכאן-אין בשינוי המוצע בכדי להגדיל יעוד קרקע כלשהו בלמעלה מ- 50%.
הוראות התכנית יהיו כמצוין בהוראות התכנית בר/ מק/ 260.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/11/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3638. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית26/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201001829/11/2010