תחנת דלק מושב משען

תוכנית 6/ 02/ 234/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק מושב משען
מספר: 6/ 02/ 234/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך
בכניסה למושב משען וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמשען

תיאור המיקום:
ישוב: משען

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2561חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/03/1996תאריך פרסום: 28/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4394. עמוד: 2441. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים08/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות18/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1995תאריך פרסום: 20/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4320. עמוד: 4106. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/06/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה14/11/1994
קבלת תכנית14/11/1994