תחנת דלק משרדים ומסחר

תוכנית ג/ 12380

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק משרדים ומסחר
מספר: ג/ 12380
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת ייעודי שטחים.
ב. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18037חלק4742, 45, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7241תחנת דלק "ארגמן"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2007
קבלת תכנית08/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003