תחנת דלק ניר עם

תוכנית 7/ 03/ 195/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק ניר עם
מספר: 7/ 03/ 195/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש מיוחד לתחנת תדלוק לפי תת/מ/א/18
בשטח, 4.0 ד' - הכוללת מבנה מסעדה וכפריה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
599חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2895. עמוד: 1048. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1983תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/1982
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1982תאריך פרסום: 02/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2846. עמוד: 2014. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 11/08/1982.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1982
קבלת תכנית24/06/1982