תחנת דלק - דור אנרגיה על דרך מס' 353 מנוחה

תוכנית 6/ 02/ 276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק - דור אנרגיה על דרך מס' 353 מנוחה
מספר: 6/ 02/ 276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ג', עפ"י הוראות תמ"א / 18
שינוי 1997/2

ב. הסדרת תוואי כביש מספר 353 בחיבור לכביש מס' 40 (עפ"י מצב קיים בשטח).

ג. ביטול תוואי קיים עפ"י תכנית מאושרת, של כביש 353.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1700חלק8, 11, 15, 18-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/10/2002
קבלת תכנית01/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200921/10/2002