תחנת דלק - קיבוץ כפר עזה

תוכנית 7/ מק/ 2019

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק - קיבוץ כפר עזה
מספר: 7/ מק/ 2019
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק12, 16
903חלק11
904חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303/ 21תחנת תדלוק ושרותי דרך- כפר עזהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102024/02/2002