תחנת דלק - שכונה 8 לקייה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק - שכונה 8 לקייה
מספר: 7/ 02/ 183/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושרותי רכב עירונית
בשטח שבין 2 שכונות מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
45699חלק25, 55-57, 93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 164לקיה-שכונה 8שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/05/2002
קבלת תכנית08/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005