תחנת דלק

תוכנית טב/ מק/ 2883

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק
מספר: טב/ מק/ 2883
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק מחלקה 38 משטח חקלאי לשטח לתחנת
תדלוק דרגה ב' על פי ת.מ.א 18.
2. קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
ישוב: טיבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7839חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006