תחנת הגז ציפורית

תוכנית תמא/ 37/ ב/ 5/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תחנת הגז ציפורית
מספר: תמא/ 37/ ב/ 5/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןמבוא העמקיםמשהד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה14/10/2012
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה04/09/2012
התקבלו הערות / תגובות01/09/2012
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות29/08/2012תאריך פרסום: 29/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6465. עמוד: 6121. שנה עברית: התשעב .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון יומי א.
העברה להערות / תגובות18/07/2012
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה05/06/2012
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/06/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות