תחנת כוח תהל ישראל פאואר באר טוביה

תוכנית תתל/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: תחנת כוח תהל ישראל פאואר באר טוביה
מספר: תתל/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
באזור תעשיה באר טוביה, ממערב לכביש מס' 40, מדרום לצומת קסטינה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר02/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2010
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה10/08/2010
קבלת תכנית בות"ל12/09/2007