תחנת כח אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת כח אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית החדשה תקבע פריסת תחנות כח במרחב תכנון אשדוד,
צפונה לכביש ארצי מס' 41 בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי