תחנת כח - פארק תעשיה גולני, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10530

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת כח - פארק תעשיה גולני, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10530
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח להקמת תחנות כח קטנה של 10 מגו"ט (שתי
יחידות של 5 מגו"ט כל אחת) המופעלת במזוט דל-גופרית.
ב. מתן הוראות בניה ושימוש למבנים ולמתקניה הכלולים
בתכנית.
ג. מתן הנחיות והוראות בנושא הפיקוח על איכות הסביבה
ומניעת מיטרדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןלביא

תיאור המיקום:
תחום פארק תעשיות גולני א' שבאזור צומת גולני - לביא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15244חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 181ללא שםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1185. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2002. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/2001
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1553. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1999
קבלת תכנית11/03/1998