תחנת מוניות במרכז נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת מוניות במרכז נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מסחרי
(שטח למשרד תחנת מוניות) וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.
שינוי קו בנין קדמי מ- 5.0מ' ל- 0.0מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 109אזור מרכז - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2254. שנה עברית: התשסא .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים21/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1993תאריך פרסום: 01/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4096. עמוד: 2087. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1992
קבלת תכנית23/07/1992