תחנת מוניות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת מוניות
מספר: 21/ 03/ 102/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי
(תחנת מוניות) ושביל ציבורי.
ב. קביעת הנחיות בניה בהתאם לתקנות החדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/1994תאריך פרסום: 05/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4212. עמוד: 3239. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1994תאריך פרסום: 30/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4188. עמוד: 1989. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1993
קבלת תכנית03/06/1993