תחנת ממסר במישור רותם

תוכנית 10/ 02/ 100/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת ממסר במישור רותם
מספר: 10/ 02/ 100/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור למתקנים הנדסיים
עבור תחנת ממסר וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מישור רותם
גושים: 100118 ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100118חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/12/1994תאריך פרסום: 15/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4267. עמוד: 999. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים04/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/1994
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות22/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות12/05/1994תאריך פרסום: 12/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4213. עמוד: 3274. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1993
קבלת תכנית06/09/1993