תחנת מעבר לפינוי פסולת יבשה כפר סאלם

תוכנית ג/ 19878

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת מעבר לפינוי פסולת יבשה כפר סאלם
מספר: ג/ 19878
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תחנת מעבר לפינויי פסולת יבשה והתווית דרך .

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תחנת מעבר לפינוי פסולת יבשה והתווית דרך וקביעת התכליות המותרות בתחום התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 962גן ילדים בגוש 11231 בנשרשינוי
תוכניתג/ 958בקשה לחלוקת חלקה 13 בגוש 20715 סאלםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2011
קבלת תכנית21/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200206/02/2012