תחנת מקורות אלמוג - איבים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת מקורות אלמוג - איבים
מספר: 7/ 02/ 303/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקנים הנדסיים לשאיבת מים ע''י שנוי יעוד מ"חקלאי" ל"מתקנים הנדסיים"
הגדרת תא שטח, זכויות בניה והגבלות והוראות לגבי הבניה והגידור.
- שינוי קו בניין בקטע כביש אזורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
צומת איבים
בתחום מועצה אזורית שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2252חלק11, 17
2327חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 981. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות24/05/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4798. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2008
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
קבלת תכנית26/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118116/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000502/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000724/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901614/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900927/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900420/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900216/02/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95230/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800431/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51201/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25004/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601130/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה