תחנת משנה - אזור תעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת משנה - אזור תעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לייעוד שטח לתעשיה ולהקמתה ותפעולה
של תחנת משנה "כנות" על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת
זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4992חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 17/ אשינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -שינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/10/2004
קבלת תכנית27/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004