תחנת משנה 1, ראש פינה

תוכנית ג/ 17768

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת משנה 1, ראש פינה
מספר: ג/ 17768
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת משנה פתוחה של חברת החשמל לצורך אספקת חשמל לאזור חצור הגלילית ראש פינה ואזור התעשיה צח"ר

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח לתחנת משנה קיימת ושטח מוצע להרחבת תחנת משנה לשטח לשירותים הנדסיים עבור תחנת משנה פתוחה קבועה של חברת החשמל.
2. מתן הוראות בניה ופיתוח.
3. קביעת קווי בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילראש פינהראש פינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13947חלק45-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3626כביש קטע עוקף ראש פינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2011
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2009
קבלת תכנית13/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201101330/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000531/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900501/04/2009