תחנת נהלל - מתקן הנדסי:

תוכנית ג/ 13842

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת נהלל - מתקן הנדסי:
מספר: ג/ 13842
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח עבור מתקן הנדסי תחנה של "מקורות"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17500חלק86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח17/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003
קבלת תכנית09/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17717/11/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302003/09/2003