תחנת שאיבה אלישיב

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 547

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת שאיבה אלישיב
מספר: מח/ ש/ 547
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחנת שאיבה אלישיב, תנוחה כללית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפר
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901227/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200700713/11/2007